Το trofelia.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το trofelia.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα trofelia.gr.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Session cookies(προσωρινά cookies) Παραμένουν στη συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήση μέχρι να εγκαταλείψει τον ιστότοπο.

– Persistent cookies (μόνιμα  cookies) Παραμένουν στη συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει ο ίδιος. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του  browser κάθε επισκέπτη/χρήστη.  

– Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site.

– Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

– Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του trofelia.gr

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

-Εντούτοις, η συμβατότητα των ιστοσελίδων με τον Κανονισμό GDPR και την Οδηγία e-Privacy επιτάσσει ως προς τη χρήση των  cookies, να είναι στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών ιστοσελίδων να ανακαλούν όποτε το θελήσουν τη συγκατάθεσή τους ή να εναντιωθούν στην χρήση των cookies στον υπολογιστή, ή τη συσκευή τους, να ελέγξουν ή/και να διαγράψουν τα cookies.     Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. 

Η νομοθεσία που εφαρμόζεται για τα cookies είναι ο Ν.3471/2002 με τον οποίο ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ (γνωστή και ως Οδηγία e-Privacy) για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 58 GDPR, όπως εξειδικεύτηκε με βάση το άρθρο 15 του ν. 4624/2019, η ΑΠΔΠΧ έχει αρμοδιότητα να απευθύνει συστάσεις για την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ειδικότερα, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 Ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012, ορίζει ότι η εγκατάσταση των  cookies επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης, η οποία αφορά κι άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 GDPR και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων παρέχει στον συνδρομητή ή χρήστη το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. 

——————————————————————————–

Υποχρέωση λήψης και συγκατάθεσης για την τοποθέτηση ιχνηλάτη (tracker). 

Για την τοποθέτηση ιχνηλάτη σε τερματική συσκευή, απαιτείται κατ΄ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

Οι ιχνηλάτες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνοι που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. 

Ενδεικτικές κατηγορίες ιχνηλατών (cookies και συναφών τεχνολογιών) που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι όσοι είναι απαραίτητοι: 

  • Για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ΄όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως το «καλάθι αγορών». 
  • Για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση. 
  • Για την ασφάλεια του χρήστη. 
  • Για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα διαδικτύου.
  • Για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων. 

Οι ιχνηλάτες που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση ( online advertising) δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση, επομένως επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης. 

Η χρήση ιχνηλατών τρίτων, όπως η υπηρεσία  Google Analytics με σκοπό την στατιστική ανάλυση (  web analytics), μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη της ιστοσελίδας. 

Η ενημέρωση και η συγκατάθεση μπορεί να δίδονται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα (pop up) ή με ένα ενημερωτικό πλαίσιο (banner). 

Για κάθε ιχνηλάτη ή κατηγορία ιχνηλατών ιδίου σκοπού θα πρέπει να αναφέρονται η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. 

Θα πρέπει ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να μπορεί, με τον ίδιο αριθμό ενεργειών («κλικ») και από το ίδιο επίπεδο, είτε να αποδέχεται τη χρήση των ιχνηλατών (εκείνων για τους οποίους απαιτείται συγκατάθεση) είτε να την απορρίπτει, είτε όλους είτε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 

Η μη παροχή συγκατάθεσης για τη χρήση των ιχνηλατών δεν πρέπει να οδηγεί σε αποκλεισμό από την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (αποφυγή «cookie wall»). 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης μόνο τα cookies, που είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. 

Τα υπόλοιπα cookies επιτρέπονται μόνο, εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήση, μετά από κατάλληλη ενημέρωση. 

Ο βασικός τρόπος που μία ιστοσελίδα επιτρέπει στον χρήστη της να έχει έλεγχο των cookies, είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιεί, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση. 

Ο SEPA (Single European Payments Area), ή όπως ονομάζεται στην Ελλάδα, ΕΧΠΕ : Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ, είναι ένας χώρος στον οποίο  οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες, είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ. Ενώ ο ΓΚΠΔ  υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προστατεύουν δεδομένα οποιουδήποτε πολίτη της ΕΕ. 

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα trofelia.gr.

To trofelia.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To trofelia.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Googleκλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

To trofelia.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του GoogleAdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

To trofelia.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του trofelia.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα trofelia.gr. To trofelia.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Προσωπικά Δεδομένα: Συλλογή – Προστασία – Δικαιώματα Επισκέπτη

Το trofelia.gr τηρεί την ελληνική (Ν. 4624/2019  κλπ) και την ενωσιακή νομοθεσία (κι από 25.5.2018 τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679) περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κατά την απλή περιήγηση στο trofelia.gr ουδέν συλλέγεται προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/χρήστη. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα επισκέπτη  / χρήστη όταν: (α) εγγράφεται σε υπηρεσίες (β) χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες του (γ)  επισκέπτεται τις σελίδες του ή εισέρχεται σε διαφημιστικά προγράμματα δ) συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές συλλέγονται τα στοιχεία του e-mail που έχει δώσει ο επισκέπτης/χρήστης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωση κι υποστήριξη των χρηστών κατά την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες έχουν επιλέξει να εγγραφούν και την ενημέρωσή τους για προώθηση νέων υπηρεσιών. Οι εγγραφόμενοι στις υπηρεσίες της εταιρείας ενημερώνονται δια του παρόντος ότι: (α) τα συλλεγόμενα δεδομένα θα τελούν υπό επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι αποκλειστικά και μόνο η Διοίκηση κι αρμόδια κι εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας, που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. (β) διατηρούν την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Ν. 4624/2019  καθώς και, από 25.5.2018 κι εφεξής, από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων») του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, κατά τους νόμιμους όρους άσκησής τους. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του GDPR, οι χρήστες δικαιούνται να αντιταχθούν  ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης, ασκώντας το δικαίωμα εναντίωσης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο οποίος και οφείλει να μην υποβάλει πλέον σε επεξεργασία τα Δεδομένα του χρήστη για τους σκοπούς αυτούς. (γ) διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr) σε περίπτωση οιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας επί των προσωπικών δεδομένων τους ή σε περίπτωση νόμιμης και εύλογης εκ μέρους του αντίρρησης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ