ΧΟΙΡΙΝΟ

 • Κοτολέτα Γ/Κ

  Dingley Dell Pork
  F/T Steak, rind on
  600g

 • Κοτολέτα A/O

  Dingley Dell Pork
  Steak, boneless rind on
  500g

 • T-Bone

  Dingley Dell Pork
  600g

 • Secreto Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

 • Pluma Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

 • Presa Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

 • Φιλέτο Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

 • Μπριζόλες Λαιμού Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

 • Μπριζολάκια Γ/Κ Ιβηρικού Χοιρινού Bellota

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Load More Follow on Instagram