Τρίμμα λευκού τόνου//ερυθρού τόνου σε ηλιέλαιο

1800g

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΙΣΠΑΝΙΑ