Σφέλα Π.Ο.Π. Μεσσήνης

6,5 Kg

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΜΕΣΣΗΝΙΑ