Σαν Μιχάλη Π.Ο.Π. Gold

κεφ. 7 Kg // 1/2 κεφ.  3,5 Kg // κομ. 300g

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΣΥΡΟΣ