Πανσέτα καπνιστή

300g

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΚΡΗΤΗ