Κανθαρέλλες άγρια μανιτάρια

1kg κτψ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΓΑΛΛΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ