Γραβιέρα τρίπτυχο Σύρου

1/2 κεφ. 2 Kg // 1/4 κεφ 1 Kg // κεφ. 1 Kg // 300g

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΣΥΡΟΣ