Γραβιέρα Σύρου

1/2 κεφ. 3,5 Kg // 1/4 κεφ. // 1 Kg // κομ. 300g

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τόπος παραγωγής

ΣΥΡΟΣ