Τόνος λευκός Ισπανίας φιλέτο σε ΕΠΕ // σε νερό – βάζο 220g

(English) 220g