ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τυροκομικά Θεσσαλίας

  • Νιβατό γλυκόξινο τυρί Βερδικούσας

    1,5Kg//5,5Kg

  • Βερδικουσιώτικο γαλατοτύρι μαλακό

    600g

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ