Γιατί ξεχωρίζουμε

Αντιμετωπίζουμε κάθε προμηθευτή μας ως μοναδικό συνεργάτη και όχι ως έναν ακόμη προμηθευτή που θέλει να προωθήσει τα προϊόντα του.

Από την πρώτη στιγμή της συνεργασίας θα νοιώσετε μοναδικοί. Γιατί είστε! Στην TROFELIA φροντίζουμε ένα προϊόν μας να μη βρεθεί σε ανταγωνιστική θέση με κάποιο άλλο που αντιπροσωπεύουμε.

Κάθε συνεργασία στοχεύει στην επίτευξη αμοιβαίου και κοινού οφέλους, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία ¨win – win¨.

Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά μεγάλων δυνατοτήτων, όπου δε μπορεί να εισέλθει κάθε προμηθευτής με ατομικές ενέργειες.

Το ικανό δίκτυο πωλήσεών μας επιτυγχάνει την τοποθέτηση των προϊόντων που διανέμουμε, σε όσο το δυνατό περισσότερα σημεία μίας ευρύτατης πελατειακής παλέτας. Διασφαλίζουμε έτσι τη ευρεία διακίνηση αλλά και αναγνωρισιμότητα του προϊόντος σας.

Παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και αναλύοντας την πορεία κάθε προϊόντος του χαρτοφυλακίου μας, κρατούμε πλήρη στατιστικά στοιχεία ανά περίπτωση.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες μας ώστε να παρέχουμε άμεση ενημέρωση για την πορεία των προϊόντων τους και προλαμβάνουμε προβλήματα με άμεσες διορθωτικές κινήσεις, όπου και όποτε απαιτείται!

Η TROFELIA επενδύει στις στοχευμένες ενέργειες marketing για τη δική της προώθηση στην εκάστοτε τοπική αγορά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις εταιρείες που εκπροσωπεί.